نظر فرانسيس بيكن فليسوف در تعليم و تربيت

بيكن يك فيلسوف انگليسي است كه نظرش در تعليم و تربيت از دوجنبه بررسي شده است

  1. موضوعات درسي
  2. روش تدريس

نظر بيكن از لحاظ موضوعات درسي

بر اساس نظر بيكن برنامه تحصيلي مدارس بايستي براساس ترويج دانش هاي به هم پيوسته و مرتبط باشد و يك تعادل بين پيشرفت هاي مادي و عملي از يك سو و توسعه تفكر انسان برقرار شود

از نظر بيكن نبايد انسان را محدود به كشفيات دانشمندان قديمي كنيم و اگر اين كار انجام دهيم نوعي بي حرمتي به انسان كرديم.

نظر بيكن از لحاظ جنبه تدريس

پيشرفت، اختراع و كشف حقايق وقتي ميسر مي شود كه تفسير طبيعت بدون دخالت بتهاي چهار گانه باشد

بتهاي چهار گانه به قرار زير است

  1. بت قبيله اي
  2. بت غار
  3. بت بازاري
  4. بت نمايشي

بت قبيله اي

همان منابع اشتباهي كه جزو ذات بشر شده اند مثل

  • عجله كردن در كارها
  • به صورت تصادفي تجربه كردن
  • برپايه احساسات تصميم گرفتن

بت غار يا بت شخصي

تمايلات غريزي و مادي بشر تعصبات يا نگرش هاي خالي افراد و يا تمايلاتي كه بر اساس آموزش در انسان به وجود مي آيد.

به عبارت ديگر خطاهايي كه انسان به مقتضيات طبيعتش انجام ميدهد

بت بازاري

خطاهايي كه از نشست و برخواست مردم با هم به وجود مي آيد كه مي توان با اين بيت شعر مثال بزنيم خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت باش

ماهمه تقريبا چه بخواهيم چه نخواهيم در گير اين بت هستيم و كارهايي را انجام ميدهيم كه اطرافيان انجام ميدهند شايد درجايي بدانيم كه اشتباه ميكنيم ولي باز هم انجام ميدهيم كه البته اين موضوع را در مباحث مربوط به رواشناسي اجتماعي بيشتر توضيح داديم.

بت نمايشي

عقايد و نظريه هايي كه چون با آب و تاب و حالت تبليغي بيان مي شوند انسان رو مجبور به انجام آن كار ميكند ( بدون فكر )

تعبيرهايي كه از استدلال هاي غلط پيش مي آيد

اگر بخواهيم مثالي براي اين بت بياوريم مي توانيم به چند ساله اخير اشاره كنيم كه بازار كار دورهاي موفقيت بسيار رونق گرفته هر شخصي كه خودش نتوانسته به آرزوهايش برسد و به قولي عرضه هيچ كاري را نداشته حالا مي خواهد شما را به آرزوهايتان برساند و يه شبه با جوي هيجاني شما را ثروتمند كند پس شروع به اجراي دوره هاي انگيزشي مي كند و با سركيسه كردن افراد از همه جا بي خبر خودش پولدار شده و به آرزوهايش مي رسد .

خوب تا اينجا چهار بتي كه بيكن گفته بود بايد بدون دخالت اين 4 بت حقايق را كشف كنيم را معرفي كرديم.

در انتها اين مقاله را با ذكر جملاتي از بيكن به پايان مي بريم

” حقايق را آنچنان كه هست دريافت كنيم نه آنچنان كه به نظر مي آيد “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *