رديفنام سايتآدرس سايت
1انجمن روانشناسي ايرانhttp://iranpa.org
2پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ايران داك)irandoc.ac.ir
3سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانhttps://pcoiran.ir
4انجمن روانشناسي آمريكاhttps://www.apa.org
5مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)https://www.sid.ir
6انجمن های روانشناسی جهانhttps://www.apa.org/international/networks/organizations/national-orgs
7انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایرانhttps://www.iranachildpsy.ir
8پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيhttps://fri.sbu.ac.ir
9مجله علمي پژوهشي روانشناسيhttp://www.iranapsy.ir/
10فهرست نشریات پايگاه استنادی علوم جهان اسلامhttps://mjl.isc.ac/
11پژوهشكده علوم شناختي https://icss.ac.ir/
12آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزhttps://nbml.ir/
13پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)https://isc.ac/fa
14نشریه تازه های علوم شناختیhttps://icssjournal.ir/
15مركز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكي كرمانhttps://knrc.kmu.ac.ir/fa
16فهرست نشریات معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوریhttps://ricest.ac.ir/valuable-journals
17گوگل اسكولارhttps://scholar.google.com/
18مگ ايران ( بانک اطلاعات نشریات کشور )https://www.magiran.com/
19انجمن علمي روانپزشكان ايرانhttps://irpsychiatry.ir/
20https://ieeexplore.ieee.org
21https://bioone.org/
22https://www.asme.org/
23https://www.tandfonline.com/
24www.theiet.org
25دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:https://www.oalib.com/