رويكرد فرد مدار

كارل راجرز چه كسي است

كارل راجرز سخنگوي اصلي روانشناسي انسان گرا به شمار مي آيد

او جنبش انسان گرايي در روان درماني را ايجاد كرد به همين دليل پيشگام در پژوهش روان درماني بود و در جهان شهرت يافت

زندگي شخصي كارل راجرز

او فردي درونگرا و داراي قدرت تخليل و تفكر فراوان بود مادرش عموما درباره او قضاوت منفي ميكرد شايد بتوان گفت دليل شروع تحقيقات راجرز و روند تشكيل اين رويكرد هم همين رفتار مادرش بود

علايق كارل

بيشترين علاقه راجرز

 • كاستن تنشهاي بين نژادي
 • تلاش براي رسيدن به صلح جهاني

بود كه به همين دليل هم كانديداي جايزه صلح نوبل شد.

به راجرز انقلابي خاموش هم گفته مي شود

راجرز معتقد بود افراد ديگر نظريه او را كامل خواهند كرد

دوره هاي شكل گيري رويكرد فردمدار

 1. مشاوره بي رهنمود
 2. درمان درمانجو مدار
 3. گسترش درمانجو مدار
 4. فرد مدار

دوره مشاوره بي رهنمود

 • ايجاد جو آسانگير
 • روشن كردن ارتباطهاي كلامي و غير كلامي
 • آگاهي از احساس هاي بيان شده درمانجويان
 • اين فكر كه مشاور بهتر از همه مي داند اشتباه است

دوره درمان درمانجو مدار

 • بعد از روشن كردن احساسات به دنيايي كه درمانجو در آن سير مي كند
 • ملاك دروني خود فرد باشد
 • گرايش شكوفا شدن

دوره سوم

 • نوشتن كتاب درباره انسان شدن
 • تبديل شدن به خودي كه واقعا هست
 • تجربه خويش شدن
 • رابطه در مانجو با درمانگر بايد مثل كاتاليزرو باشد
 • تدريس دانش آموز مدار

دوره چهارم

 • آموزش و پرورش – زندگي خانوادگي – رشد سازماني مراقبت از سلامتي – فعاليت ميان فرهنگي و بين نژادي روابط بين المللي
 • كسب قدرت كنترل بر ديگران

ويژگي هاي درمانجو در جو تقويت كننده رشد

 1. همخواني ( صداقت يا اصالت)
 2. توجه مثبت نا مشروط ( پذيرش و اهميت دادن )
 3. درك همدلانه ( درك دنياي ذهني ديگري )

هدفهاي مشاوره

يكي از هدفهاي مهم مشاوره در درمان فرد مدار فراهم كردن شرايط براي رسيدن درمانجو به كاوش خود است

هدفهاي درمان

 • استقلال و انسجام
 • كمك به درمانجو براي رشد
 • كمك به درمانجو براي رويارويي با مشكلات
 • تجربه پذري
 • اعتماد به خود
 • منبع دروني ارزيابي
 • ميل به ادامه دادن رشد

در درمان فردمدار چه كارهايي درمانگر نبايد انجام دهد

 • پرسيدن سئوالهاي جهت دار
 • تعبير رفتار درمانجو
 • گردآوري تاريخچه
 • تصميم درباره طول جلسات و مدت جلسات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *