خانه سالمندان صبا

خانه سالمندان صبا

خانه سالمندان صبا با تکیه بر دانش و نیروی جوان در سال ۱۳۹۵ تاسیس گردید. اهداف کلی مرکز توانبخشی و مراقبتی صبا ارتقاء سطح سلامت سالمندان و بهبود کیفیت این عزیزان می باشد که این اهداف کلی دارای زیر مجموعه های گوناگونی است، این مرکز با فراهم آوری تمام امکانات مورد نیاز برای یک زندگی […]