تست های عملکرد کبد

تست های عملکرد کبد

آزمایش‌های عملکرد کبد میزان سلامت کبد فرد را با اندازه‌گیری سطوح پروتئین، آنزیم‌های کبدی و بیلی‌روبین در خون مشخص می‌کنند. کم یا زیادشدن مقدار آنزیم‌های کبدی در خون می‌تواند هشداری برای فرد باشد؛ زیرا فاصله این آنزیم‌ها از حد نرمال بیانگر عدم عملکرد طبیعی کبد است.  معمولاً در شرایط زیر آزمایش عملکرد کبد تجویز می‌شود: […]